Ana Madinatul Ilmi wa ‘Aliyyun Babuha


أنا مدينة العلم وعلی بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها

Ana madînatul ilm wa ‘Aliyyun bâbuhâ Faman arôdal madînah, fal ya,tihâ min bâbihâ

Akulah kota ilmu dan Ali adalah pintunya.. Siapa yang ingin mendapatkan ilmuku, maka datanglah dari pintunya

هذا حديث قاله محمد جاء به وهو حديث مسند

Hadzâ hadîtsun qôlahu Muhammadu jâ-a bihi wa huwa hadîtsun musnadu

Itulah hadis yang disabdakan Muhammad Rasulullah saw dengan sanad yang kuat

في حق من بذکره نردد فهو علي بالعلا مؤيد

Fî haqqi man bidzikrihi nuroddidu Fa huwa ‘Aliyyun bil’ulâ mu-ayyadu

Adalah kebenaran bagi kita untuk selalu mengingatnya Itulah Ali yang mulia dan dimuliakan Allah

للمرتضی گرامات والعلا جبابها ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها

Lilmurtadlô karômât wal ‘ulâ jibâbuhâ wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ

Bagi Ali Al-Murtadha terhimpun berbagai keutamaan, keagungan senantiasa meliputinya Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintunya

کونوا معی ياباب علم المصطفی أنت العلي فی المعالی وگفی

Kûnû ma’î yâ bâba ‘ilmil Mushthofâ Antal ‘aliyyu fil ma’âlî wa kafâ

Sudilah bersama kami wahai “Pintu ilmu Rasul” Engkaulah Ali yang sejati dalam ketinggian dan keagungan

ياکعبة المتقين، شرفت أثوابها ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها

Yâ ka’batal muttaqîn syurrifat atswâbuhâ Wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ

wahai penunjuk arah para muttaqin, yang mensucikan semua yang melekat pada dirinya, Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintunya

يالبة التوحيد ياعين الهدی وحجة لمن أناب واهتدا

Yâ labbatat tawhîdi yâ ‘aynal hudâ Wa hujjatan liman anâba wahtadâ

Wahai pemegang tauhid sejati, wahai penunjuk jalan yang nyata, Engkaulah tempat kembali para perindu kebenaran

بك اقتديت والحبيب المقتدی لولاك غصن العدل مابقی الندی

Bikaqtadaytu wal habîbul muqtadâ Lawlâka ghushnul ‘adli mâbaqôn nadâ

Aku menteladanimu sebagaimana engkau dengan teguh menteladani Rasulullah saw, Sekiranya bukan karena engkau, suara keadilan takkan kekal terdengar

ياباب علم الرسول، أسست أعتابها ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها

Yâ bâba ‘ilmir-Rosûl ussisat a’tâbuhâ Wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ

Wahai Pintu ilmu Rasul, semakin kokohlah pintu itu Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintunya

خيرابن عم أنت ياأخا النبی ياغاية تبدی بأمی و أبی

Khoiru-bnu ‘ammin anta yâ akhon-nabi Yâ ghôyatan tubdâ bi-ummî wa abî

Wahai Ali, sungguh telah ditetapkan engkau saudara Rasul, putera paman Nabi, yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang mulia

ياحجة الله وياخير ولی وردت من کهف لنا و موئل

Yâ hujjatallâhi wa yâ khoiro walî Wuridta min kahfin lana wa mau-ili

Wahai Hujjatullah, engkau sebaik-baik wali, Kehadirannmu telah melindungi kami

ياموئلا بك الکروب تنجل وفيك جاءت لا فتی إلا علی

Yâ mau-ilan bikal kurûbu tanjali Wa fîka jâ-at Lâ fatâ illâ ‘Alî

Wahai Sang Penyelamat, bersamamu sirnahlah segala bencana.. Atasmulah Rasulullah bersabda “La fatâ illa Ali” (tiada pemuda kecuali Ali)

ياسابق السابقين، شهدت أصحابها ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها

Yâ sâbiqas sâbiqîn syahidat ash-hâbuhâ Wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ

Wahai Ali, penghulu sejati begitulah para sahabatnya yang setia telah bersaksi. Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintunya

AL HIKMAH