‘Alaika Bitaqwallah


عليك بتقوی الله فی السر والعلن

‘Alaika bitaqwallâhi fîs-sirri wal ‘alan

Bertaqwalah kepada Allâh dalam keadaan sembunyi atau terang terangan

و قلبك نظفه من الرجس والدرن

Wa qolbaka nadhdhif-hu minar-rijsi wad-daron

Bersihkanlah hatimu dari debu dan kotoran kotoran

و خالف هوی النفس التي ليس قصدها

Wa khôlif hawân-nafsil-latî laisa qoshduhâ

Janganlah kau turuti hawa nafsumu yang tiada lain tujuannya..

سوی الجمع للدار التي حشوها المحن

Siwâl jam’i liddâril-latî hasywuhâl mihan

Adalah menjerumuskanmu kedalam pintu kesengsaraan

واصحب ذوی المعروف والعلم والهدی

Wash-hab dzawîl ma’rûfi wal ‘ilmi wal hudâ

Bersahabatlah dengan orang yg baik, berilmu, dan mereka yang diberi petunjuk

و جانب ولا تصحب هديت من افتتن

Wa jânib walâ tash-hab hudîta maniftatan

jauhilah dan jangan berteman dengan ahli maksiat, niscaya kau akan diberi petunjuk

وإن ترض بالمقسوم عشت منعما

Wa in tardlo bil maqsûmi ‘isyta muna”amân

Jika kau ridho pada takdir, niscaya kau kan hidup bahagia

وإن لم تکن ترضی به عشت في حزن

Wa in lam takun tardlô bihi ‘isyta fî hazan

Jika tidak ridho dengannya, niscaya kau hidup merana

و صل بقلب حاضر غير غافل

Wa sholli biqolbin hâdlirin ghoiri ghôfilin

Sholatlah dengan hati yang khusyuk dan tidak lalai

ولا تله عن ذکر المقابر والگفن

Wa lâ talhu ‘an dzikril maqôbiri wal kafan

dan jangan lupa untuk mengingati kubur dan kain kafan

وما هذه الدنيا بدار إقامة

Wa mâ hâdzihid-dunyâ bidâri iqômatin

Dunia hanyalah tempat tinggal sementara

وما هي إلا گالطريق إلی الوطن

Wa mâ hiya illâ kath-thorîqi ilâl wathon

Ia hanyalah jalan menuju kampung halaman

وما الدار إلا جنة لمن اتقی

Wa mâd-dâru illâ jannatun limanit-taqô

Tiadalah rumah itu selain syurga bagi orang yang bertaqwa

و نار لمن لم يتق الله فاسمعن

Wa nârun liman lam yattaqillâha fasma’an

Oleh karena itu ingatlah bahwa neraka adalah tempat mereka yang durhaka

فيا رب عاملنا بلطفك واکفنا

Fayâ robbi ‘âmilnâ biluthfika wakfinâ

Liputilah kami Ya Allah dengan belas kasih-Mu

بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن

Bijûdika wa’shimnâ minaz-zaighi wal fitan

Cukupilah kami dengan kedermawanan Mu, peliharalah kami dari kesesatan dan fitnah

ووفق وسدد واصلح الکل واهدنا

Wa waffiq wa saddid washlihil kulla wahdinâ

Berilah kami taufiq dan hidayat dan pimpinlah kami

لسنة خير الخلق والسيد الحسن

Lisunnati khoiril kholqi wassayyidil hasan

Di atas jalan pemimpin umat serta penghulu kami yang mulia

عليه صلاة الله ثم سلامه

‘Alaihi sholâtullâhi tsumma salâmuhu

Keatasnya selawat Allah dan salam-Nya yang berkekalan

صلاة وتسليما إلی آخر الزمن

Sholâtan wa taslîmân ilâ âkhiriz-zaman

Terus-menerus hingga ke akhir zaman

وآل کرام ثم صحب وتابع

Wa âlin kirômin tsumma shohbin wa tâbi’in

Dan keluarga kemudian sahabat, serta tabi’in

بهم نسأل الله السلامة من الفتن

Bihim nas-alullâhus-salâmata minal fitani

Dengan sepenuh berkat mereka kami pohonkan keselamatan daripada fitnah

AL HIKMAH