Sholatullahi Ma Lahat Kawakib


ﺻَﻠَﺎﺓُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﺎﻟَﺎﺣَﺖْ ﻛَﻮَﺍﻛِﺐْ ﻋَﻠﻰَ ﺍﺣْﻤَﺪْ ﺧَﻴْﺮِ ﻣَﻦْ ﺭَّﻛِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب

Sholaatullahi maalaahat kawaakib ‘Alaa ahmada khoeri man rokiban-najaa-ib

Selagi bintang masih bercahaya, semoga rahmat Allah tercurah kepada nabi Muhammad yang sebaik-baiknya pengendara unta.

ﺣَﺪَﻯ ﺣَﺎﺩِﻯ ﺍﻟﺴُّﺮَﻯ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺍﻟْﺤَﺒَﺂئب ﻓَﻬَﺰَّ ﺍﻟﺴُّﻜْﺮُ ﺍَﻋْﻄَﺎﻑَ ﺍﻟﺮَّﻛَائب

Hadaa haadiis-suroo bismil-habaa-ib Fahazzasy-syukru a’thoofar-rakaa-ib

Selama pengiring unta menyanyikan lagu menyebut nama kekasih terindu. Unta mengangguk-angguk menari gembira tertawa irama lagu penunggangnya

ﺍَﻟَـﻢْ ﺗَﺮَﻫَﺎ ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﺪَّﺕْ ﺧُﻄَﺎﻫَﺎ ﻭَﺳَﺎﻟَﺖْ ﻣِﻦْ ﻣَّﺪَﺍمعهاﺳَﺤَﺂﺋِﺐْ

Alam tarohaa wa qod maddat khushoohaa Wa saalat min madaami’ihaa sahaa-ib

Tidakkah engkau lihat, semakin cepat langkah unta? Bercucuran deras dari matanya air mata bagaikan awan tiba.

ﻭَﻣَﺎﻟَﺖْ ﻟِﻠْﺤِﻤَﻰ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻭَّﺣَﻨَّﺖْ ﺍِﻟﻰَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلم ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَﺎﻋِﺐْ

Wamaalat lilhimaa thoroban wa hannat ila tilkal ma’aalimi wal malaa’ib

Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya.

ﻓَﺪَﻉْ ﺟَﺬْﺏَ ﺍﻟﺰِّﻣَﺎﻡِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺴُﻘْﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﺋِﺪُ ﺷَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻟِﻠْﺤَﻲِّ ﺟَﺎﺫِﺏْ

Fada’ jadzbaz-zimaami wa laa tasuq-haa Faqoo-idu syauqihaa lil-hayyi jaadzib

Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya.

ﻓَﻬُﻢْ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻫَﺎﻣَﺖْ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻓِﻰ ﻃَﺮِﻳْﻖِ ﺍﻟْﺤُﺐِّ ﻛَﺎﺫِﺏْ

Fahim thoroban kamaa hammat wa illaa Fa innaka fii thoriiqil-hubbi kaadzib

Tunjukkan lah rasa cintamu sebagaimana cintanya unta dan jikalau tidak, Maka jalan cintamu pada nabi adalah dusta.

ﺍَﻣَّﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴْﻖُ ﺑَﺪَﺍ ﻭَﻫَﺬِﻱ ﻗِﺒَﺎﺏُ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻟَﺎﺣَﺖْ ﻭَﺍﻟْﻤَﻀَﺎﺭِﺏْ

Amaa haadzal-‘aqiiqu badaawa hadzii Qibaabul-hayyi laa-ahat wal-madloorib

Perhatikan, kota Aqiq telah Nampak dan inilah Qubah Nabi,, gemerlapan cahayanya menyilaukan

ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺒَّﺔُ ﺍﻟـْﺨَﻀْﺮَﺍﺀَ ﻭَﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَـﺒـِﻲُّ ﻧُﻮْﺭُﻩُ ﻳَـﺠْﻠُﻮْ ﺍﻟْﻐَﻴَﺎهب

Wa tilkal-qubbatul-khodlroo-u fiihaa Nabiyyun nuuruhu yajlul-ghoyaahib

Itulah qubah hijau dan nabi bermakam di dalamnya. Seorang nabi yang nur-nya menerangi kegelapan.

ﻭَﻗَﺪْ ﺻَﺢَّ ﺍﻟﺮِّﺿَﻰ ﻭَﺩَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻠَﺎقی ﻭَﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀَ ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﺎﻧِﺐْ

Wa qod shohhar-ridloo wa danat-talaaqii Wa qod jaa-al-hanaa min kulli jaanib

Dan sungguh jelas keridhaan Allah, dan pertemuanpun telah dekat Dan sungguh telah datang kegembiraan dari segala penjuru

ﻓَﻘُﻞْ ﻟِﻠﻨَّﻔْﺲِ ﺩُﻭْﻧَﻚِ ﻭَﺍلتملی ﻓَﻤَﺎ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴْﺐِ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺣَﺎﺟِﺐْ

Faqul linnafsi duunaka wat-tamalliy Famaaduunal-habiibil-yaoma haajib

Maka bisikkan ke dalam hati, tiada seorangpun kucondongkan rasa cinta. Maka tiada satupun hari ini kepada kekasih, penghalangnya

ﺗَـﻤَﻠﻰَّ ﺑِﺎلحبيب ﺑِﻜُﻞِّ ﻗَﺼْﺪٍ ﻓَﻘَﺪْحصل ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻭَﺍﻟﻀِّﺪُّ ﻏَﺂﺋِﺐْ

Tamallaa bil habiibi bikulli qoshdin Faqod hasholal-hanaa wadl-dliddu ghoo-ib

Condongkanlah rasa cita kepada kekasih di segala tujuan, Maka sungguh memperoleh kesenangan dan lenyaplah kedukaan.

ﻧَـﺒـِﻲُّ ﺍﻟﻠﻪِ ﺧَﻴْﺮُ ﺧَﻠْﻖِ ﺟَـميعا ﻟَﻪُ ﺃَﻋْﻠﻰَ ﺍﻟْﻤَﻨَﺎصب ﻭَﺍﻟْﻤَﺮَﺍﺗِﺐْ

Nabiyyullaahi khoirul-kholqi jamii’an Lahu a’laal-manaashibi wal-marootibi

Nabi Allah yang sebaik-baik makhluk kesemuanya. Baginya keluhuran pangkat dan martabat tertinggi.

ﻟَﻪُ ﺍﻟْـﺠَﺎﻩُ ﺍﻟﺮَّﻓِﻴْﻊُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلی ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮَﻑُ ﺍﻟْﻤُﺆَبد ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﻗِﺐْ

Lahul-jaahur-rofii’u lahul-ma’aaliy Lahusy-syaroful-mu-abbadu wal-manaaqib

Baginya ketinggian kedudukan, baginya segala keluhuran. Kemuliaannya diabadikan dan menjadi kenangan.

ﻓَﻠَﻮ ﺍَﻧَـﺎ ﺳَﻌَـﻴْــنا ﻛُﻞَّ ﻳَــﻮْﻡٍ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟْﺎَﺣْﺪَﺍﻕِ ﻟَﺎﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب

Falao annaa sa’aynaa kulla yaomin ‘Alal-ahdaaqi laa faoqon-najaa-ib

Maka seandainya kami menuju tempat, berjalan setiap hari diatas pandangan, bukan di punggung-punggung unta.

ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻧَﺎ ﻋَﻤِﻠْﻨَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴْﻦٍ ﻟِﺄَﺣْﻤَﺪَ ﻣَﻮْﻟِﺪًﺍ ﻗَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﺍﺟِﺐْ

Wa lao annaa ‘amilnaa kulla hiinin Li ahmada maulidan qod kaana waajib

Dan seandainya kami beramal setiap saat Pada peringatan kelahiran Ahmad, maka sungguh hukumnya wajib.

ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍلمهيمن ﻛُﻞَّ ﻭَﻗْﺖٍ ﺻَﻠَﺎﺓ ﻣَّﺎ ﺑَﺪَﺍ ﻧُﻮْﺭُ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍکب

‘Alaihi minal-muhaimini kulla waqtin Sholaatun maa badaa nuurul-kawaakib

Setiap waktu kumohonkan untuknya dari Allah. Rahmat selama bintang-bintang masih bercahaya.

ﺗَﻌُﻢُّ ﺍْﻟَﺂﻝَ ﻭَﺍﻟْﺎَصحاب ﻃُــــــﺮّﺍً جميعهم ﻭَﻋِﺘْﺮَته ﺍﻟْﺎَﻃَﺎيب

Ta’ummul- aala wal-ash-haaba thurron Jamii’ahum wa ‘itrotahul-athooyib

Kepada keluarga dan para sahabat semuanya. Serta semua keturunannya yang baik-baik lagi mulia.

AL HIKMAH