Robbana Anfa’na bima ‘Allamtana


ربنا انفعنا بما علمتنا

Robbanâ-nfa’nâ bimâ ‘allamtanâ

Ya Allah berilah kami manfaat dengan apa yang telah kami pelajari

رب علمنا الذي ينفعنا

Robbi ‘allimnâl-ladzî yanfa’unâ

Ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami

رب فقهنا وفقه أهلنا

Robbi faqqihnâ wa faqqih ahlanâ

Ya Allah berikanlah kefaqihan (kecerdasan) kepada kami, kepada keluarga kami,

وقرابات لنا في ديننا

Wa qorôbâtin lanâ fî dîninâ

dan kepada kerabat-kerabat kami dalam agama kami,

مع أهل القطر أنثی وذگر

Ma’a ahlil quthri untsâ wa dzakar

serta penghuni wilayah (negeri) baik perempuan maupun laki-laki”

رب وفقنا و وفقهم لما

Robbi waffiqnâ wawaffiqhum limâ

Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan kepada mereka (keluarga, kerabat, ahl quthr) kepada sesuatu-

ترتضی قولا وفعلا گرما

Tartadlî qoulân wa fi’lân karomâ

yang Engkau ridloi baik ucapan maupun perbuatan yang mulya

وارزق الکل حلالا دائما

Warzuqil kulli halâlân dâ-imân

berikanlah kepada kami semua rizqi yang halal selamanya

و أخلاء اتقياء علما

Wa akhillâ-a atqiyâ-a ‘ulamâ

dan hiasilah kami dengan taqwanya para ‘ulama

نحظی بالخير ونکفی کل شر

Nahdhô bil khoiri wa nukfâ kulla syarri

Semoga kami diberi keuntungan dengan kebaikan dan pencegahan dari setiap yang buruk

ربنا واصلح لنا کل الشؤون

Robbanâ washlih lanâ kullasy-syu-ûn

Ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami atas setiap urusan,

واقر بالرضى منك العيون

Wa aqirro birridlô minkal ‘uyûn

Berikanlah kesejukan mata hati kami dengan keridloan-Mu,

واقض عنا ربنا کل الديون

Waqdli ‘annâ robbanâ kullad-duyûn

Tunaikanlah dari kami (kemudahan) duhai Rabb kami,(dalam membayar) setiap hutang..

قبل أن يأتينا رسل المنون

Qobla an ya,tiyanâ ruslul manûn

sebelum datang kepada kami para utusan pencabut nyawa (malaikat maut),

واغفر واستر انت أکرم من ستر

Waghfir wastur anta akrom man satar

dan ampunilah dan tutuplah (dosa dan aib kami), sesungguhnya Engkau semulia-mulianya Dzat Yang Maha Menutupi

وصلاة الله تغشی المصطفی

Wa sholâtullâhi taghsyâl Mushthofâ

Sholawat Allah semoga tercurahkan kepada manusia pilihan (Nabi Muhammad SAW)

من إلی الحق دعانا والوفا

Man ilâl haqqi da’ânâ wal wafâ

yang mengajak kepada kebenaran dan kesempurnaan

بکتاب فيه للناس شفا

Bikitâbin fîhi linnâsi syifâ

dengan kitab al-Qur’an yang didalamnya terdapat penyembuhan untuk manusia

وعلی الأل الکرام الشرفا

Wa ‘alâl âlil kirômisy-syurofâ

dan atas keluarganya yang mulya dan bermartabat tinggi,

وعلی الصحب المصابيح الغرر

Wa ‘alâsh-shohbil mashôbîhil ghuror

serta para sahabat sang lampu penerang yang bersinar

اللهم اهدنا بهداك

Allâhumma-hdinâ bihudâk

Ya Allah berikanlah kami petunjuk dengan petunjuk-Mu

واجعلنا ممن يسارع فی رضاك

Waj’alnâ mimman yusâri’u fî ridlôk

jadikanlah kami tergolong orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengharap ridlo-Mu,

ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا

Walâ tuwallinâ waliyyân siwâk wa lâ taj’alnâ

janganlah kuasakan kepada kepada kami, penguasa selain Engkau, dan janganlah Engkau jadikan kami-

ممن خالف امرك وعصاك

Mimman khôlafa amroka wa ‘ashôk

..tergolong orang-orang yang berpaling dari perintah-Mu dan bermasiat kepada-Mu

و حسبنا الله ونعم الوکيل

Wa hasbunâ Allâhu wa ni’mal wakîl

Cukuplah Allah penolong kami dan sebaik-baiknya Dzat yang diserahi urusan,

نعم المولی ونعم النصير

Ni’mal mawlâ wa ni’man-nashîr

Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Wa Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhil ‘aliyyil ‘adhîm

tidak ada daya dan kekuatan untuk menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung

وصلی الله علی سيدنا محمد

Wa shollâllâhu ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin

Sholawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada sayyid kita Nabi Muhammad

و علی آله وصحبه وسلم

Wa ‘alâ ãlihi wa shohbihi wa sallam

Dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya

والحمد لله رب العالمين

Walhamdulillâhi robbil ‘âlamîn

Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.

AL HIKMAH