Qod tammamallâh


قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم

Qod tammamallâh maqôshidnâ wa zâl minnâ jamî’al ham

Allah telah menyempurnakan tujuan kita, dan telah menghilangkan semua kesusahan kita.

ببرگة النور شافعنا جوده وفضله علينا عم

Bi barkatin-Nûr syâfi’nâ jûduh wa fadl-luh ‘alaynâ ‘am

Berkat cahaya sang pemberi syafa’at kita, kebaikan dan kemurahan Nya menaungi kita.

طابت بذکره مشاربنا وکم منن له علينا گم

Thôbat bidzikrih masyâribnâ wa kam minan luh ‘alainâ kam

Dengan menyebutnya, majelis majelis kita menjadi indah, dan banyak pula kenikmatan darinya untuk kita sekalian.

وگم تفضل وگم أغنی وگم تگرم وگم أنعم

Wa kam tafadldlol wa kam aghnâ wa kam takarrom wa kam an’am

Dia telah banyak menyuguhkan, dan memberi kekayaan kepada kita, memberikan kemuliaan dan memberikan kenikmatan.

ذاوعدجانا بلا سهنا سبحان مولاي من ألهم

Dzâ-wa’ad-jânâ bilâ sahnâ subhân maulây man alham

Dia telah berjanji, akan mendatangi kita tanpa ada kesulitan. Maha Suci Allah yang telah mengilhaminya.

مبنی الهوی عندنا مبنی بالشان داخله أن يسلم

Mabnâl hawâ ‘indanâ mabnâ bisysyân dâkhiluh an yaslam

Bangunan cinta adalah bangunan kita , dalam keadaan apapun ia akan tetap dalam keadaan yang kokoh. Siapa saja yang berkehendak untuk masuk, pasti merasa damai.

وله حقيقة وله معنی قليل تلحقه من ترجم

Wa luh haqîqoh wa luh ma’nâ qolîl talhaquh man tarjam

Banyak didalamnya hakikat dan banyak pula makna di dalamnya. Tetapi sedikit sekali yang dapat menerjemahkannya.

ليلة صفا قد صفت معنی ونورها بيننا يقسم

Lailah shofâ qod shofat ma’nâ wa nûruhâ bainanâ yuqsam

Malam yang indah ini,indah pula makna didalamnya. Dan cahaya keindahan nya telah terbagi diantara kita semua.

وضربة الطبل تطربنا وراجي الله مايحرم

Wa dlorbatuth-thobl tuthribnâ wa rôjiyallâh mâ yuhrom

Pukulan suara gendang telah menggetarkan hati kita, memang orang yang berharap kepada Allah tidak akan dihalang halangi.

حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جم

Hâsyâ ilâhî yukhoyyibnâ wa luh mawâhib ‘alainâ jam

Mustahil Tuhanku menyia-nyiakan kita. Karena dari Nya kita dapatkan banyak pemberian.

حسن الرجا فيه قائدنا للخير فی ذه گذا فی ثم

Husnur-rojâ fîhi qô-idnâ lilkhoiri fî dzih kadzâ fî tsam

Harapan terbaik kita semoga Allah menuntun kita menuju kebaikan di sini (dunia) dan disana (akhirat)

عسی بفضله يعاملنا من العطب والغضب نسلم

‘Asâ bifadl-lih yu’âmilnâ minal ‘athob wal ghodlob naslam

Semoga dengan anugerah Nya Allah memperlakukan kita. Dan juga akan menyelamatkan kita dari marabahaya dan murka.

فی جنة الخلد يدخلنا مع النبی المصطفی الأکرم

Fî jannatil khuldi yudkhilnâ ma’an-nabîl Mushthofâl akrom

Dan memasukkan kita ke dalam syurga abadi, bersama Nabi pilihan yang paling mulia.

وعاقبتنا تقع حسنی فی حين ماعمرنا يختم

Wa ‘âqibatnâ taqo’ husnâ fî hîn mâ ‘umrunâ yukhtam

Dan menjadikan kita sebagai orang orang yang menjadi baik ketika ditutup usia kita.

صلوا علی من به سدنا علی فصيح گذا أعجم

Shollû ‘alâ man bihi sudnâ ‘alâ fashîhin kadzâ a’jam

Sampaikanlah sholawat kepada Nabi yang menjadikan kita umat yang hebat, pemimpin bagi orang yang fasih dan orang ajam.

ما حرك الطبل من غنی وناح بالصوت وترنم

Mâ harrokath-thobl man ghonnâ wa nâh bish-shouti watronnam

Selama orang yang bernyanyi menggerak gerakkan gendangnya, dan selama dia mendendangkan suaranya.

AL HIKMAH