Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad


اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad Yâ Robbi sholli ‘alayhi wasallim

Yaa Allah limpahkanlah rahmat ta’dzim pada Nabi Muhammad Saw. Wahai Tuhanku limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan padanya.

إن قيل زرتم بما رجعتم ياأکرم الخلق ما نقول

In qîla zurtum bimâ roja’tum yâ akromal kholqi mâ naqûlu

(Ketika Sayyid Ahmad al-Badawi sampai di Raudhoh, beliau duduk di hadapan makam Nabi Saw. dan berkata): “Ketika orang-orang bertanya pada kami: “Apa yang kamu bawa pulang setelah menziarahi makam Nabi Saw? Wahai hamba yang paling mulia dari semua umat manusia, apa yang akan kita jawab?”

قولوا رجعنا بکل خير واجتمع الفرع والأصول

Qûlû roja’nâ bikulli khoirin Wajtama’al far’u wal ushûl

(Kemudian Sayyid Ahmad al-Badawi mendengar suara dari dalam ruangan makam Nabi Saw yang berkata): “Katakanlah: “Kami datang kembali dengan membawa segala kebaikan, Dan telah berhimpun dari generasi yang lalu dan yang sekarang.”

اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad Yâ Robbi sholli ‘alayhi wasallim

لولا ك يازينة الوجود ماطاب عيشی ولا وجودی

Laulâ ka yâ zînatal wujûdi Mâ thôba ‘aisyî wa lâ wujûdî

“Jika bukan karena Engkau wahai perhiasan dunia (Rasulullah Saw), Maka niscaya tidak akan berbahagia hidup dan keberadaanku.”

ولا ترنمت فی صلاتی ولا رکوعی ولا سجودی

Walâ taronnamtu fî sholâtî Walâ rukû’î walâ sujûdî

“Dan tidaklah aku beribadah hanya melalui sholatku, ruku’ ku maupun sujudku saja.”

اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad Yâ Robbi sholli ‘alayhi wasallim

أيا ليالی الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي

Ayâ layâlîr-ridlô ‘alainâ ‘Ûdî liyakhdlorro minka ‘ûdî

“Wahai malam (kelahiran Rasulullah Saw) yang penuh dengan keridhoan Ilahi.. Berulanglah lagi agar menjadi menghijau tentram jiwaku ini.”

عودي علينا بکل خير بالمصطفی طيب الجدود

‘Ûdî ‘alaynâ bikulli khoirin bil Mushthofâ thoyyibil judûdi

“Telah datanglah semua kebaikan, Dengan berkah al-Musthofa yang penuh kedermawanan.”

اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad Yâ Robbi sholli ‘alayhi wasallim

بالله صلنی فداك روحی ذبت من الهجر والصدود

Billâhi shilnî fidâka rûhî Dzubtu minal hajri washshudûdi

“Demi Allah, sampaikanlah pada penebus jiwaku (Rasulullah Saw) Aku akan bingung dan bersedih sekiranya tidak mendapatkan syafa’atmu.”

أنا الذی همت فی هواکم يوما أراکم يکون عيدي

Analladzî himtu fî hawâkum yaumân arôkum yakûnu ‘îdî

“Daku hamba yang sangat mencintai Engkau.. Sungguh hari dimana aku dapat berjumpa denganmu adalah hari rayaku“

اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad Yâ Robbi sholli ‘alayhi wasallim

ثم الصلاة علی نبينا وأله الرکع السجود

Tsummash-sholâtu ‘alâ nabiyyinâ wa âlihir-rukka’is-sujûdi

“Kami akhiri dengan sholawat pada Nabi kami, dan keluarganya yang selalu ruku’ dan bersujud.”

اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad Yâ Robbi sholli ‘alayhi wasallim

AL HIKMAH