Qosidah Birrul Walidain


يا ربنا يا ربنا إغفرلنا

Yâ Robbanâ yâ Robbanâ ighfir lanâ

و والدينا والمشايخ أجمعين

Wa wâlidînâ wal masyâyikh ajma’în

يا ربنا اصلح لنا اولادنا

Yâ Robbanâ ashlih lanâ awlâdanâ

يا ربنا واغفرلنا والمسلمين

Yâ Robbanâ waghfir lanâ wal muslimîn

واغفرلنا وللمشايخ اجمعين

Waghfir lanâ wa lilmasyâyikh ajma’în

و خاصة اشياخنا فی الحرمين

Wa khôshshotan asy-yâkhonâ fîl haromain

فهؤلآء راحمونا ربنا

Faha-ulã-i rôhimûnâ robbanâ

فارحمهمو وانت خير الراحمين

Farhamhumû wa anta khoirur-rôhimîn

علمنا الاشياخ امر ديننا

‘Allamnâl asy-yâkh amro dîninâ

يا رب فانفعنا بهم دنيا ودين

Yâ Robbi fanfa’nâ bihim dunyâ wa dîn

واجعل قبورهم جنانا ربنا

Waj’al qubûrohum jinânân robbanâ

رب استجب فلا ترد السائلين

Robbi-stajib falâ taruddas-sâ-ilîn

وارحمهمو غدا إذا بعثتهم

Warhamhumû ghodân idzâ ba’ats-tahum

يا ربنا فاجعلهموا فی الآمنين

Yâ robbanâ faj’alhumû fîl-ãminîn

وثقلن ميزانهم بالحسنات

Wa tsaqqilan mîzânahum bil hasanâti

واغفرلهم وانت خير الغافرين

Waghfir lahum wa anta khoirul ghôfirîn

وثبتن اقدامهم عند الصراط

Wa tsabbitan aqdâmahum ‘indash-shirôth

رب اسقهم من حوض خير المرسلين

Robbi-sqihim min hawdli khoiril mursalîn

يا رب انزلهم جنانا عاليا

Yâ robbi anzilhum jinânân ‘âliyân

يا ربنا وانت خير المنزلين

Yâ robbanâ wa Anta khoirul munzilîn

يا ربنا واجمع بيننا وبينهم

Yâ Robbanâ wajma’ bainanâ wa bainahum

في جنة مع النبي والصالحين

Fî jannatin ma’an-nabiy washshôlihîn

واعطنا حسن الختام ربنا

Wa’thinâ husnal khitâmi robbanâ

عند الممات يا اله العالمين

‘indal mamâti yâ ilâhal ‘âlamîn

ثم الصلاة والسلام دآئما

Tsummash-sholâtu wassalâmu dã-imân

علی النبي من هو خير الشافعين

‘Alân-Nabî man huwa khoirusy-syâfi’în

AL HIKMAH