Qoshidah Qara’na Fiidhuha


قرأنا فى الضحی ولسوف يعطيك فسر قلوبنا ذاك العطاء

Qoro,nâ fîdl-dluhâ wa lasaufa yu’thîk fasarro qulûbanâ dzâkal ‘athô,u

Telah kami baca di dalam Surah Dhuha “Dan kelak kamu akan diberi karunia” Maka gembira hati kami atas kurniaan itu

و أحسن منك لم تر قط عيني و أجمل منك لم تلد النساء

Wa ahsanu minka lam taro qoththu ‘ainî wa ajmalu minka lam talidin-nisâ-u

Dan yang lebih baik darimu belum pernah telihat oleh mata. Dan yang lebih indah darimu belum pernah dilahirkan para wanita

حشاك يارسول الله ترضی وفينا من يعذب أو يساء

Hasyâka yâ Rosûlallâhi tardlô wa fînâ man yu’adzdzabu au yusâ-u

Tidak sesekali wahai Rasulullah akan kau ridho Sedangkan diantara kami ada yang diazab dan diperlakukan keburukan keatasnya

خلقت مبرأ من کل عيب گأنك قد خلقت گما تشاء

Khuliqta mubarro-an min kulli ‘aibin ka-annaka qod khuliqta kamâ tasyâ-u

Engkau diciptakan bebas dari segala aib Seakan-akan engkau dicipta seperti yang mana yang kau inginkan dirimu diciptakan

نبي هاشمي أبطحي شمائله السماحة والوفاء

Nabiyyun Hâsyimiyun abthohiyun syamâ-iluhus-samâhatu wal wafâ-u

Nabi dari Bani Hasyim dari Abtah (sebuah tempat di Mekkah) Keperibadiannya lemah lembut dan penuh kasih dan sayang

AL HIKMAH