Khoirol Bariyyah


خيرالبرية نظره إلى ، ماأنت إلاگنز العطيه

Khoirol bariyyah nadhroh ilayya.. Maa anta illaa kanzul ‘athiyyah..

Wahai sebaik baik manusia, berilah nadzrah (perhatian) kepada kami, engkau adalah gudang pemberian.

يابحر فضل وتاج عدل ، جدلی بوصل قبل المنية

Yaa bahro fadl-lin wataaja ‘adlin.. Jud lii biwashlin qoblal maniyyah..

Wahai lautan anugerah, mahkota keadilan, berjumpalah denganku sebelum datangnya kematian

گم ذا أنادی ياخير هادی ، يکفي بعادی يانور عينية

Kam dzaa unaadii yaa khoiro Haadii.. Yakfî bi’âdî yâ nûr ‘ainayyah

Berapa kali sudah aku memanggilmu, wahai sebaik baik pemberi petunjuk, sudah cukup jauh aku darimu wahai cahaya kedua mataku.

صلاة ربي عليك حبي ، مادام قلبی بالذکر حيا

Sholâtu robbî ‘alaika hibbî.. Mâ dâma qolbî bidz-dzikri hayyâ

Semoga sholawat Allâh tercurah untukmu wahai kekasihku, selama hatiku masih mengingatmu..

إني محب بذکر أحمد ، بشر محبا ولو برؤية

Innî muhibbun bidzikri Ahmad, basysyir muhibbân walau biru’yah

Sungguh aku sangat senang dalam mengingat Ahmad, berilah kabar gembira kepada para pencinta meskipun hanya dalam mimpi

AL HIKMAH