Kalamun Qodim


گلام قديم لا يمل سماعه

Kalâmun qodîmu lâ yumallu samâ’uhu

AlQuran adalah kalamullah yang qadim yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan

تنزه عن قول وفعل ونية

Tanazzaha ‘an qoulin wa fi’lin wa niyyati

Yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak

به أشتفی من کل داء ونوره

Bihi asytafî min kulli dâ-in wa nûruhu

Dengan Al quran itu aku minta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Alquran

دليل لقلبی عند جهلی وحيرتی

Dalîlun liqolbî ‘inda jahlî wa hairotî

Itu menjadi petunjuk hatiku ketika aku dalam kebodohan dan kebingungan

فيا رب متعنی بسر حروفه

Fayâ robbi matti’nî bisirri hurûfihi

Wahai Tuhanku, anugrahilah aku dengan rahasia dalam huruf Alquran

ونوربه قلبی وسمعی ومقلتی

Wa nawwir bihi qolbî wa sam’î wa muqlatî

Dan berilah cahaya dihatiku, pendengaran dan mataku berkat Alquran

ويارب يافتاح إفتح قلوبنا

Wa yâ robbi yâ fattâh iftah qulûbanâ

Tuhanku yang Maha pembuka, bukakanlah hati kami

وفهم به قلبی علوم الشريعة

Wa fahhim bihi qolbî ‘ulûmasy-syarî’ati

dan fahamkanlah hati ini dengannya ilmu-ilmu syariat

وصل وسلم ياإلهی لمنذر

Wa sholli wa sallim yâ ilâhî limundziri

Berilah sholawat serta salam ya Tuhanku kepada penyeru (Nabi Muhammad saw)

عدد حروف بالقرآن والسورة

‘Adada hurûfin bil qur-âni was-sûroti

sebanyak huruf huruf Alquran dan surat~surat.

AL HIKMAH