Ilahi Nasaluk


إلهی نسألك بالإسم الأعظم وجاه المصطفی فرج علينا

Ilâhî nas-aluk bil ismil a’dhomi wa jâhil Mushthofâ Farrij ‘alainâ

Ya Ilaahi aku memohon dengan nama-Mu yang Agung, dan dengan kedudukan Nabi pilihan-Mu, lapangkanlah urusan kami semua.

ببسم الله مولاناابتدينا ونحمده علی نعماه فينا

Bibismillâhi Maulânâ-btadainâ wa nahmaduhu ‘alâ na’mâhu fînâ

Dengan Asma Allah kami memulai. Dan kami bersyukur kepada-Nya atas nikmat nikmat Nya.

توسلنا به فی کل أمر غياث الخلق رب العالمين

Tawassalnâ bihî fî kulli amrin ghiyâtsal kholqi robbal ‘âlamîna

Kami bertawassul dengannya dalam menghadapi semua urusan. Wahai penolong semua makhluq, Tuhan semesta alam.

وبالأسماء ماوردت بنص ومافی الغيب محزونا مصونا

Wa bil asmâ-i mâ warodat binasshin wa mâ fîl ghoibi mahzûnâ mashûnân

Berkat nama-nama yang tercantum di nash Al-Quran, dan nama nama di ghaib yang terjaga dan tersimpan.

بکل کتاب أنزله تعالی وقرآن شفاللمؤمنين

Bikulli kitâbin anzalahu ta’âlâ wa qur-âni syifâ lil mu’minîna

Berkat semua kitab suci yang diturunkan. Dan berkat Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang beriman.

بکل طوائف الأملاك ندعوا بما فی غيب ربی اجمعينا

Bikulli thowâ-ifil amlâki nad’û bimâ fî ghoibi robbî ajma’înâ

Berkat semua para malaikat yang thawaf kami memohon, dan dengan semua makhluq ghaib yang berada di sisi Tuhan.

وبالهادی توسلنا ولذنا وکل الأنبياء والمرسلين

Wa bil hâdî tawassalnâ wa ludznâ wa kullil anbiyâ-i wal mursalîna

Berkat Nabi pembawa petunjuk kami bertawassul dan mohon keselamatan. Dan dengan semua para nabi dan semua para utusan.

وألهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وکل التابعينا

Wa âlihim ma’al ash-hâbi jam’ân tawassalnâ wa kullit-tâbi’înâ

Berkat keluarga mereka, dan para shahabat, dan berkat para pengikut mereka, kami bertawassul.

وبالعلماء بأمرالله طرا وکل الأولياء والصالحين

Wa bil ‘ulamâ-i bi-amrillâhi thurron wa kullil auliyâ-i was-shôlihîna

Berkat para ulama yang ta’at kepada perintah perintah Tuhan. Dan berkat para wali juga orang orang yang shaleh.

أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين

Akhusshu bihîl imâmal quthbi haqqon wa jîhad-dîni tâjal ‘ârifîna

Khususnya imamku, wali al-Qutb, yang terang agamanya, mahkota para arif.

رقی فی رتبة التمکين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين

Roqô fî rutbatit-tamkîni marqôn wa qod jama’asy-syarî’ata wal yaqîna

Dia yang naik ke kedudukan Tamkin, dan yang mengumpulkan dua ilmu: ‘syari’at dan yaqin’

وذکر العيدروس القطب أجلی عن القلب الصدی للصادقين

Wa dzikrul ‘Aidarûsil~quthbi ajlâ ‘anil qolbish-shodâ lish-shôdiqîna

Dia adalah Abu Bakar bin Abdillah al-Aydrus, menyebut namanya menjernihkan kotoran hati bagi semua yang yakin.

عفيف الدين محی الدين حقا له تحکيمنا وبه اقتدينا

‘Afîfiddîni muhyiddîni haqqôn lahu tahkîmunâ wa bihi-qtadainâ

Ia adalah penjaga dan penghidup agama. Kepadanya aku mengambil hukum, dan kami mengikutinya.

ولاتنس گمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين

Wa lâ tansa kamâlad-dîni sa’dân ‘adhîmal hâli tâjal ‘âbidîna

Dan tidak lupa dia adalah orang sukses, sempurna agamanya. Agung haal-nya (keadaanya), mahkota para hamba.

بهم ندعو إلی المولی تعالی بغفران يعم الحاضرين

Bihim nad’û ilâl maulâ ta’âlâ bighufrônin ya’ummul hâdlirîna

Dengan perantara mereka kami berdo’a kepada Allâh ta’ala. Semoga Dia memberi ampunan kepada semua yang hadir.

ولطف شامل ودوام ستر وغفران لکل المذنبينا

Wa luthfin syâmilin wa dawâmi sitrin wa ghufrônin likullil mudznibînâ

Memberi kelembutan yang merata dan selalu menutupi. Dan memberi ampunan kepada semua yang berbuat dosa.

ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لايقدر علينا

Wa nakhtimuhâ bitahshîni ‘adhîmin bihaulillâhi lâ yuqdar ‘alainâ

Kami akhiri dengan benteng yang kokoh. Dengan daya kekuatan Allah yang kami tidak mampu.

وسترالله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا

Wa sitrullâhi masbûlun ‘alainâ wa ‘ainullâhi nâdhirotun ilainâ

Semoga penutup Allâh selalu terpasang untuk kita. Dan pandangan Allâh tertuju kepada kita.

ونختم بالصلاة علی محمد إمام الکل خير الشافعين

Wa nakhtim bish-sholâti ‘alâ Muhammad imâmil kulli khoirisy-syâfi’îna

Dan kami akhiri dengan bersholawat kepada Muhammad (saw) Imâm semuanya dan sebaik baik pemberi syafa’at.

AL HIKMAH