Haama Qolbi


هاَمَ‏قَلـــــْبِى‏- يَاقلبى‏- عِنْدَماَ

Haama qolbii yaa qolbii ‘indamaa

ذُكِرَ‏النَّبىْ- اَلنَّبِـــى‏الْمُخْتارْ

Dzukiron-nabii annabiil mukhtaar

دَمعُ‏عَينــي‏هَما – قَدْهما

Dam’u ‘ainii hamaa qod hamaa

شَوْقًا- شـــوْقًا‏لِتِــلكَ‏ الدّيارْ

Syauqon syauqon litilkad-diyaar

مُحَمَّـــــدٌ‏‏أحْمَدٌ‏طه – ‏‏ياطه

Muhammadun Ahmadun Thooha yaa Thooha

كــامِلُ‏‏الأَنْوارْ

Kaamilul anwaar

مَالِى‏سِواه‏عالى‏اللِّــــواء – اللِّوَا

Maalii siwaah ‘aaliil-liwaa’ alliwaa

أَحْمَدَ‏الْهادِى‏الْبَشِيْر

Ahmadal haadiil basyiir

‏كنْزُ‏التّقى‏والنَّقَى

Kanzut-tuqoo wannaqoo

قَدْ‏جاءَ‏نا‏حقًّابشِير

Qod jaa-anaa haqqon basyiir

‏مُحَمَّدٌ‏أحمـــدٌ‏طهَ – ياطـــه

Muhammadun Ahmadun Thooha yaa Thooha

‏كَــــــامِلُ‏الأَنْوار

Kaamilul anwaar

‏مُحَمَّـــدٌ‏قدْ‏جاءَنا‏بِالـــــهُدى

Muhammadun qod jaa-anaa bil hudaaa

‏‏بَحْرَالْعَطَايا‏والسَّخا‏والنَّدى

Bahrol ‘athooyaa wassakhoo wannadaa

فَهُوَ‏غَدًايَشْفَعْ‏لنا‏مِنْ‏ذَنْبى

Fahuwa ghodan yasyfa’ lanaa min dzanbii

‏الْهــــــــادى‏الْعَرَبى

Al-haadiil ‘arobii

AL HIKMAH