Berlomba dan memanah

Kitab perlombaan dan memanah


وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.

Fasal
Sah perlombaan pakai kendaraan  dan lomba memanah ketika jauh dn sifat perlombaan diketahui. Benda salah satu dua pemain perlombaan dikeluarkan sampai bila dia lebih dulu maka bendanya dikembalikan kepadanya. Dan bila didahului maka bendanya diambil musuhnya. Dan bila mereka berdua mengeluarkan benda sama sama maka tidak boleh kecuali denga orang ketiga yang di sebut muhalalan. Bila ia lebih dulu maka berhak mengambil bendanya. Dan bila ia didahului mak ia tidak mengganti.