Asy-Syuara Ayat 121-140

{ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين }
121. (Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda -kekuasaan Allah- tetapi kebanyakan mereka tidak beriman).

{ وإن ربك لهو العزيز الرحيم }
122. (Dan sesungguhnya Rabbmu, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang").

{ كذبت عاد المرسلين }
123. (Kaum Ad telah mendustakan para Rasul).

{ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون }
124. (Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa?).

{ إني لكم رسول أمين }
125. (Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian).

{ فاتقوا الله وأطيعون }
126. (Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku).

{ وما أسألكم عليه من أجر إن } ما { أجري إلا على رب العالمين }
127. (Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan itu, tiada lain upahku hanyalah dari Rabb semesta alam)

{ أتبنون بكل ريع } مكان مرتفع { آية } بناء علما للمارة { تعبثون } بمن يمر بكم وتسخرون منهم والجملة حال من ضمير تبنون
128. (Apakah kalian mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi) tempat yang tinggi (bangunan) yang berfungsi sebagai pertanda bagi orang-orang yang lewat (untuk bermain-main) di tempat-tempat tersebut kalian memperolok-olok orang-orang yang melewatinya. Kalimat ini berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan bagi dhamir yang terkandung di dalam lafal Tabnuuna.

{ وتتخذون مصانع } للماء تحت الأرض { لعلكم } كأنكم { تخلدون } فيها لا تموتون
129. (Dan kalian membuat benteng-benteng) yakni penampungan-penampungan air di bawah tanah (dengan maksud supaya kalian) seolah-olah kalian akan (hidup kekal) di dunia ini dan tidak akan mati.

{ وإذا بطشتم } بضرب أو قتل { بطشتم جبارين } من غير رأفة
130. (Dan apabila kalian menyiksa) dengan pukulan atau membunuh (maka kalian menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis) tanpa belas kasihan sedikit pun.

{ فاتقوا الله } في ذلك { وأطيعون } فيما أمرتكم به
131. (Maka bertakwalah kalian kepada Allah) dalam hal itu (dan taatlah kalian kepadaku) di dalam semua apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya.

{ واتقوا الذي أمدكم } أنعم عليكم { بما تعلمون }
132. (Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian) yakni yang telah melimpahkan nikmat kepada kalian (apa yang kalian ketahui).

{ أمدكم بأنعام وبنين }
133. (Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak dan anak-anak).

{ وجنات } بساتين { وعيون } أنهار
134. (Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.

{ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم } في الدنيا والآخرة إن عصيتموني
135. (Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar") di dunia dan di akhirat jika kalian durhaka kepadaku.

{ قالوا سواء علينا } مستو عندنا { أوعظت أم لم تكن من الواعظين } أصلا أي لا نرعوي لوعظك
136. (Mereka menjawab, "Adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat) pada prinsipnya sama saja, yaitu kami tidak akan mengindahkan lagi nasihatmu.

{ إن } ما { هذا } الذي خوفتنا به { إلا خلق الأولين } أي اختلاقهم وكذبهم وفي قراءة بضم الخاء واللام أي ما هذا الذي نحن عليه من إنكار للبعث إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم
137. (Tiada lain) (hal ini) apa yang kamu takut-takuti kami dengannya (hanyalah adat kebiasaan dahulu,) kebiasaan dan kedustaan mereka. Menurut qiraat yang lain dibaca Khalqul Awwaliina; maksudnya: Tiada lain apa yang kami lakukan ini, yaitu ingkar kepada adanya hari berbangkit, melainkan kebiasaan dan tradisi orang-orang dahulu.

{ وما نحن بمعذبين }
138. (Dan kami sekali-kali tidak akan diazab").

{ فكذبوه } بالعذاب { فأهلكناهم } في الدنيا بالريح { إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين }
139. (Maka mereka mendustakannya) mendustakan adanya azab itu (lalu Kami binasakan mereka) di dunia dengan angin. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman).

{ وإن ربك لهو العزيز الرحيم }
140. (Dan sesungguhnya Rabbmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang)